Spitzerův Racine ve světle pozdějšího racinovského bádání