Prolínání mentálních prostorů v diskurzu a komunikační model: Nominální grounding v češtině, angličtině a španělštině