O reemigrantech, vázaných vkladech a čekání na omluvu