Maharalův spis Lampa přikázání: Poznámky k Maharalovu exkluzivistickému univerzalismu a židovské historiografii