Kulturní překlad: Počátky transatlantických studií