Aktuální výzvy pro didaktiku češtiny jako cizího jazyka z hlediska její dynamiky