Adaptační procesy a jejich aktéři v modernizující se Evropě