Hegel and the Greeks

Členové badatelské skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě a projektu KREAS si Vás dovolují pozvat na přednášku Hegel and the Greeks, kterou přednese prof. Anton Koch (Universität Heidelberg) a to 2.4.2019 od 17:30 v místnosti 313 hlavní budovy FF UK. Detaily zde: Koch_poster