Difficult Neighbours? Jews and Christians in Medieval Legal Texts

Pražské centrum židovských studií FF UK Vás srdečně zve na workshop „Difficult Neighbours? Jews and Christians in Medieval Legal Texts“, zaměřený na zkoumání způsobů, jakými se k sobě vztahovali středověcí Židé a křesťané v právních textech – jaké bylo postavení Židů a konvertitů v křesťanském právu, jak řešily soužití s křesťany hebrejská responsa, jak spolupracovaly židovské a křesťanské autority při trestání zločinů. Jednotlivé abstrakty naleznete na stránkách Pražského centra židovských studií: https://pcjs.ff.cuni.cz/cs/difficult-neighbours/.