Categories of Differentiation: A New Theoretical Paradigm for Language Policy Research

Dne 27. 3. 2019 proběhne v místnosti 419a hlavní budovy FF UK přednáška s názvem „Categories of Differentiation: A New Theoretical Paradigm for Language Policy Research“, kterou přednese Abhimanyu K. Sharma (University of Cambridge). Detaily zde: Poster_Sharma