Right and the Ethical Life

Členové badatelské skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě a projektu KREAS si Vás dovolují pozvat na přednášku Right and the Ethical Life, kterou přednese Christian Schmidt (Universitat Leipzig), a to dne 26. 3. 2019 v 17:30 v místnosti 313 hlavní budovy FF UK.